Bukova Hirka 2008

Archieparchijalnyj odpust Preobraženija I. Christa - Bukova Hirka 10.8.2008

Akafist ku Presvj. Bohorodici
Propoviď vladyku kyr Joana E. Kočiša
na archijerejskij Službi Božij.
Fotogalerija iz odpustu