Odpust Vozdviženija Čestnaho Kresta z profesijov br. Teodora, ČSVV