Vaše požadované používateľské meno; interpunkcia nie je povolená okrem bodiek, pomlčiek a podčiarkovníkov.
Platná e-mailová adresa. Všetky e-maily zo systému budú odoslané na túto adresu. E-mailová adresa sa nezverejňuje a bude použitá iba ak chcete prijať nové heslo alebo chcete prijímať isté správy alebo oznamy e-mailom.